TERRAFOND GEO

Folia profilowana wytworzona z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana z geowłókniną. Dzięki zastosowaniu równoległego układu profili otrzymujemy zwiększone wartości przepływu wody. Przestrzeń pomiędzy folią a włókniną stanowi idealny i bezpieczny drenaż. Dodatkowo Terrafon Geo jest wyposażona w folię poślizgową zapewniającą przekładkę pomiędzy folią profilowaną a izolacją wodną. Niektóre izolacje wodne - szczególnie bitumiczne (grubo-powłokowe) nie są odporne na nacisk i tym samym są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki zastosowaniu w Terrafond Geo dodatkowej folii poślizgowej ryzyko uszkodzenia izolacji wodnej pozostaje wyeliminowane dając tym samym bezpieczeństwo długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania takiego rozwiązania.

Materiał HDPE + PP+PE
Wysokość wytłoczeń 8 mm
Gramatura 950 g/m2
Wytrzymałość na związki chemiczne wodoszczelny
Wytrzymałość na statyczne obciążenie Brak perforacji przy 200N/24h
Odporność na nacisk powierzchniowy 400 kN/m2
Drenaż wody MD 3,05 l / s x m -0,15
CMD 2,9 l / s x m - 0,15
Wytrzymałość starzeniowa spełnia wymagania
Rozmiary rolek 2m x15 mb
Paleta 6 rolek

Folia drenażowa Terrafond Geo posiada zwiększone parametry wytrzymałości na ściskanie, dlatego znajduje zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia z występowaniem dużych obciążeń. Przeznaczona jest do drenażu poziomego terenów przeznaczonych dla ruchu kołowego np. drenaż dróg i parkingów wykonanych na płytach garażowych czy dachach odwróconych, oraz do drenażu pionowego, jako przegroda przed uszkodzeniem mechanicznym elementów budowli mających kontakt z gruntem tj. ściany oporowe, przyczółki mostowe, obudowy tuneli, a także jako zabezpieczenie warstw ochraniających uszczelnienie przy budowie przydrożnych rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

Użycie Użycie Użycie Użycie Użycie Użycie

Dla zwiększenia szczelności połączenia folii użyć taśmy butylowej TERRAFOND Butyl.