TERRAFOND DRAIN

Folia profilowana wytworzona z utwardzonego polietylenu (HDPE) zintegrowana z geowłókniną. Dzięki zastosowania układu równoległych wytłoczeń otrzymujemy zwiększone wartości przepływy wody. Przestrzeń pomiędzy folią a włókniną stanowi idealny i bezpieczny drenaż.

Przeznaczona do zabezpieczeń izolacji wodnej w układzie pionowym jak i poziomym oraz szybkiego odprowadzenia wody z płyt garażowych, dachów zielonych ekstensywnych, tarasów, ścian fundamentowych, płyt dennych, przyczółków mostowych, tuneli Może być również do wykorzystania przy zabezpieczeniu izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i stanowić dodatkową barierę przed wilgocią.

Materiał HDPE + PP
Wysokość wytłoczeń 8 mm
Gramatura 650 g/m2
Wytrzymałość na związki chemiczne wodoszczelny
Wytrzymałość na statyczne obciążenie Brak perforacji przy 200N/24h
Odporność na nacisk powierzchniowy 250 kN/m2
Drenaż wody MD 3,05 l / s x m -0,15
CMD 2,9 l / s x m - 0,15
Wytrzymałość starzeniowa spełnia wymagania
Rozmiary rolek 2m x15 mb
Paleta 6 rolek

Przeznaczona do zabezpieczeń izolacji wodnej w układzie pionowym jak i poziomym oraz szybkiego odprowadzenia wody z płyt garażowych, dachów zielonych ekstensywnych, tarasów, ścian fundamentowych, płyt dennych, przyczółków mostowych, tuneli Może być również do wykorzystania przy zabezpieczeniu izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i stanowić dodatkową barierę przed wilgocią.

Dodatkowo może być wykorzystany jako element do wykonania warstw ochraniających uszczelnienia przy budowie przydrożnych rowów odwadniających i zbiorników wodnych, pod warunkiem zapewnienia stateczności warstwy przykrywającej folie oraz zabezpieczenia folii przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu wody znajdującej się poniżej folii.

Użycie Użycie Użycie Użycie Użycie Użycie

TERRAFOND Drain jako element drenażu poziomego nadaje się do lekkich obciążeń ze względu na swoje parametry mechaniczno fizyczne jak ciągi piesze itp. Do większych obciążeń mamy inne produkty z grupy TERRAFOND Drain.
Dla zwiększenia szczelności połączenia folii użyć taśmy butylowej TERRAFOND Butyl.