TERRAFOND BETON

Folia profilowana wykonana z utwardzonego polietylenu (HDPE) uszlachetniona stabilizatorami pozwalającymi na długotrwały kontakt z betonem. Dzięki odpowiednio dobrane parametry mechaniczno-fizyczne powodują że folia spełnia kilka funkcji jednocześnie. Poprzez swoje kształty zmniejsza nacisk na grunt dzięki czemu idealnie nadaję się do wykorzystania na słabych gruntach oraz stabilizuje podbudowę dogęszczając ją podobnie jak geokompozyty. Folia działa jak siatką stalowa przenosząc naprężenia w dolnej części płyty betonowej lub posadzki dzięki jej odpowiednim parametrom na rozciąganie. Dodatkowo stanowi dodatkową barierę przed wilgocią co jest istotne kiedy posadzka będzie wykończona żywicą zabezpieczając ją przed odspajaniem. Wykorzystywana jako zamiennik chudych betonów pod płytami betonowymi, posadzkami itd.

Materiał Stabilizowany HDPE
Wysokość wytłoczeń 8mm
Klasa wodoszczelności W1
Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż pasma MD > 325 N/50mm
- w poprzek pasma CMD > 330 N/50mm
Wydłużenie względne przy obciąźeniu max - wzdłuż pasma MD > 28%
- w poprzek pasma MD > 24%
Wytrzymałość na uderzenia > 395 mm
Wytrzymałość na rozdarcie MD > 325N
CMD > 345N
Wytrzymałość na związki chemiczne wodoszczelny
Wytrzymałość na statyczne obciążenie Brak perforacji przy 100kN/1008h
Odporność na nacisk powierzchniowy > 250 kN/m2
Wytrzymałość starzeniowa spełnia wymagania
Wymiar 3 m x 20 mb

Zastosowanie pod posadzkami przemysłowymi, płytami betonowymi czy jastrychami. Na stropach jako element separacyjny oraz jako dodatkowe zbrojenie w dolnej części warstwy betonowej.

W przypadku układania folii na podbudowie z kruszywa zaleca się ułożenie bezpośrednio pod folią TERRAFOND Beton 5 cm warstwy pospółki lub piasku aby kruszywa pod wpływem prac montażowych nie uszkodziły folii. Dodatkowo dla zwiększenie szczelności przed podciąganiem kapilarnym zakłady folii możemy pokleić taśmą TERRAFOND Butyl.